นายลาน สุขแจ่ม
( นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม )
โทรศัพท์ 062-8982670

แกลเลอรี่กิจกรรม

แสดงรายการกิจกรรมล่าสุด 6 กิจกรรม
9 สิงหาคม 2566
โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรณ
13 มิถุนายน 2566
กิจกรรมฉีดพ่นหมอกควัน และแจกทรายอะเบท หมู่ที่ 2 บ้านหนองปลิง และวัดเกาะแก้ว ตำบลท่างาม
13 มิถุนายน 2566
การมอบบ้านผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566
12 มิถุนายน 2566
กิจกรรมฉีดพ่นหมอกควัน และแจกทรายอะเบท หมู่ที่ 1 บ้านสวนป่าน และวัดเสนาสน์ ตำบลท่างาม ​
9 มิถุนายน 2566
โครงการอบรมและส่งเสริมกิจกรรมอาสาท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 2566
3 มิถุนายน 2566
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์

แสดงรายการข่าวสารล่าสุด 6 กิจกรรม

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดงรายการข่าวสารล่าสุด 6 กิจกรรม

ประกาศรับสมัคร

แสดงรายการข่าวสารล่าสุด 6 กิจกรรม

งานกิจการสภา

แสดงรายการข่าวสารล่าสุด 6 กิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
บ้านหนองสลุง หมู่ 13 ถ.วัดโบสถ์-โป่งแค ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โทรศัพท์ :  055-009920 ต่อ 12     โทรสาร :  055-009920 ต่อ 13