นายลาน สุขแจ่ม
( นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม )
โทรศัพท์ 062-8982670

แกลเลอรี่กิจกรรม

แสดงรายการกิจกรรมล่าสุด 6 กิจกรรม
14 กุมภาพันธ์ 2567
กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระของเด็กๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไร่ศรีราชา
13 กุมภาพันธ์ 2567
กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนประจำวันของเด็กๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
24 มกราคม 2567
การลงพื้นที่เพื่อสำรวจการจัดทำถังขยะเปียก (RE-X-RAY)
11 มกราคม 2567
กิจกรรมประชุมสัญจร ท้องถิ่นอำเภอวัดโบสถ์และบางระกำ ประจำปี พ.ศ. 2567
27 พฤศจิกายน 2566
กิจกรรมวันลอยกระทงของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไร่ศรีราชา ประจำปี พ.ศ. 2566
26 พฤศจิกายน 2566
อบต ท่างาม เข้าร่วมโครงการฝึก อบรม ควบคุมภายใน บริหารความเสี่ยง อปท จ.พิษณุโลก เมื่อ 26-27 พย 2566

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์

แสดงรายการข่าวสารล่าสุด 6 กิจกรรม

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดงรายการข่าวสารล่าสุด 6 กิจกรรม

ประกาศรับสมัคร

แสดงรายการข่าวสารล่าสุด 6 กิจกรรม

งานกิจการสภา

แสดงรายการข่าวสารล่าสุด 6 กิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
บ้านหนองสลุง หมู่ 13 ถ.วัดโบสถ์-โป่งแค ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โทรศัพท์ :  055-009920 ต่อ 12     โทรสาร :  055-009920 ต่อ 13