นายลาน สุขแจ่ม
( นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม )
โทรศัพท์ 062-8982670

แกลเลอรี่กิจกรรม

แสดงรายการกิจกรรมล่าสุด 6 กิจกรรม
27 พฤศจิกายน 2566
กิจกรรมวันลอยกระทงของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไร่ศรีราชา ประจำปี พ.ศ. 2566
26 พฤศจิกายน 2566
อบต ท่างาม เข้าร่วมโครงการฝึก อบรม ควบคุมภายใน บริหารความเสี่ยง อปท จ.พิษณุโลก เมื่อ 26-27 พย 2566
24 พฤศจิกายน 2566
กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระของเด็กๆ ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ท่างาม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไร่ศรีราชา
9 สิงหาคม 2566
โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรณ
13 มิถุนายน 2566
กิจกรรมฉีดพ่นหมอกควัน และแจกทรายอะเบท หมู่ที่ 2 บ้านหนองปลิง และวัดเกาะแก้ว ตำบลท่างาม
13 มิถุนายน 2566
การมอบบ้านผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์

แสดงรายการข่าวสารล่าสุด 6 กิจกรรม

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดงรายการข่าวสารล่าสุด 6 กิจกรรม

ประกาศรับสมัคร

แสดงรายการข่าวสารล่าสุด 6 กิจกรรม

งานกิจการสภา

แสดงรายการข่าวสารล่าสุด 6 กิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
บ้านหนองสลุง หมู่ 13 ถ.วัดโบสถ์-โป่งแค ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โทรศัพท์ :  055-009920 ต่อ 12     โทรสาร :  055-009920 ต่อ 13