นายลาน สุขแจ่ม
( นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม )
โทรศัพท์ 095-0049571

แกลเลอรี่กิจกรรม

แสดงรายการกิจกรรมล่าสุด 6 กิจกรรม
14 มกราคม 2565
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565
11 มกราคม 2565
ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19
7 มกราคม 2565
มอบขนมและน้ำดื่มให้เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่างาม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2565
7 มกราคม 2565
ประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย
2 มกราคม 2565
นำสิ่งของเครื่องใช้มอบให้กับนางประทิม อ้นภา ผู้ประสบภัยเหตุไฟไหม้
8 ธันวาคม 2564
วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์

แสดงรายการข่าวสารล่าสุด 6 กิจกรรม

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดงรายการข่าวสารล่าสุด 6 กิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
บ้านหนองสลุง หมู่ 13 ถ.วัดโบสถ์-โป่งแค ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โทรศัพท์ :  055-009920 ต่อ 12     โทรสาร :  055-009920 ต่อ 13