นายลาน สุขแจ่ม
( นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม )
โทรศัพท์ 062-8982670

แกลเลอรี่กิจกรรม

แสดงรายการกิจกรรมล่าสุด 6 กิจกรรม
26 มีนาคม 2567
กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระของเด็กๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไร่ศรีราชาเดือนมีนาคม
26 มีนาคม 2567
กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนประจำวันของเด็กๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่างามเดือนมีนาค
22 มีนาคม 2567
งาน
11 มีนาคม 2567
ข่าวสาร อบต ท่างาม ร่วมประชุมการติดตามวาระสำคัญ จังหวัดพิษณุโลก 11 มีค 67 ณ ทต วัดโบสถ์
5 มีนาคม 2567
ยกระดับ ITA 05-03-67 KM on-line 29-02-67 ปปช OIT กพ มาตรฐานจริยธรรม ปปท ความเสี่ยงทุจริต
14 กุมภาพันธ์ 2567
กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระของเด็กๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไร่ศรีราชา

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์

แสดงรายการข่าวสารล่าสุด 6 กิจกรรม

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดงรายการข่าวสารล่าสุด 6 กิจกรรม

ประกาศรับสมัคร

แสดงรายการข่าวสารล่าสุด 6 กิจกรรม

งานกิจการสภา

แสดงรายการข่าวสารล่าสุด 6 กิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
บ้านหนองสลุง หมู่ 13 ถ.วัดโบสถ์-โป่งแค ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โทรศัพท์ :  055-009920 ต่อ 12     โทรสาร :  055-009920 ต่อ 13