แกลเลอรี่กิจกรรม

แสดงรายการกิจกรรมล่าสุด 6 กิจกรรม
15 พฤศจิกายน 2564
ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 และติดเทปแนวกั้นทางเข้าวัดเสนาสน์
4 พฤศจิกายน 2564
ตรวจคัดกรอง พนักงาน อบต.ท่างาม ค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19
12 พฤศจิกายน 2563
กีฬาสานสัมพันธ์อำเภอวัดโบสถ์ ประจำปี 2563
26 ตุลาคม 2563
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
21 ตุลาคม 2563
วันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
16 ตุลาคม 2563
พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์

แสดงรายการข่าวสารล่าสุด 6 กิจกรรม

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดงรายการข่าวสารล่าสุด 6 กิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
บ้านหนองสลุง หมู่ 13 ถ.วัดโบสถ์-โป่งแค ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โทรศัพท์ :  055-009920 ต่อ 12     โทรสาร :  055-009920 ต่อ 13